Anestezjolog

Obecny na każdej sali operacyjnej, przygotowuje pacjentów do operacji. Wbrew obiegowej opinii, rola anestezjologa nie sprowadza się jedynie do podawania znieczulenia. Anestezjolog przede wszystkim kontroluje wszystkie funkcje życiowe pacjenta, który przechodzi operację.

 

Anestezjolodzy nie tylko pracują na salach operacyjnych, ale także często pełnią ważną rolę w karetkach ratunkowych. Odpowiadają przede wszystkim za resuscytację oddechową, która ratuje ludzkie życie w stanach bezpośredniego zagrożenia. Bardzo często prowadzą oddziały intensywnej terapii. Oddział ten przyjmuje pacjentów w najcięższych stanach, kiedy ich życie jest bezpośrednio zagrożone. Funkcje życiowe pacjentów jest wówczas podtrzymywane dzięki specjalistycznym przyrządom oraz terapii farmakologicznej. Anestezjolog nieustannie monitoruje pacjenta zapewniając mu także ulgę w bólu.

 

To właśnie od anestezjologa w wielkim stopniu zależy jak i czy pacjent przeżyje zabieg operacyjny. Odpowiada także za samo przygotowanie pacjenta do operacji. Najpierw przeprowadza dokładny wywiad i ocenia wyniki badań, by stwierdzić czy pacjent w ogóle kwalifikuje się do zabiegu. Już podczas pobytu na sali operacyjnej, po podaniu narkozy, anestezjolog czuwa, by pacjent nie obudził się zbyt wcześnie, na przykład w czasie operacji.

 

Po skończonym zabiegu, lekarz nadal czuwa nad wybudzaniem pacjenta i monitoruje jeszcze przez jakiś czas stan jego zdrowia na oddziale pooperacyjnym. W tym czasie u pacjenta mogą pojawić się nieprzyjemne powikłania pooperacyjne, takie jak wymioty i kłopoty z oddychaniem. W razie wystąpienia takich objawów, anestezjolog stosuje metody farmakologiczne, by je zmniejszyć.

 

Należy pamiętać, że anestezjolodzy to lekarze, od których w dużym stopniu zależy powodzenie operacji i samopoczucie pacjenta po zabiegu. Jego praca, nie zawsze jest doceniania, ale powinniśmy zdać sobie sprawę, jak ważną rolę pełni anestezjolog.

 

Anestezjolog pomoże w następujących przypadkach:

  1. przygotowanie do operacji, opieki w czasie i po zabiegu operacyjnym,
  2. resuscytacja oddechowo-krążeniowa,
  3. udzielenie niezbędnej pomocy w chwili zagrożenia życia,
  4. opieka nad pacjentami, których życie jest zagrożone, a ich stan wymaga przebywania na oddziale intensywnej terapii,
  5. ulga w bólu i dolegliwościach pooperacyjnych.

 

Urolog

 

Kardiolog

 

Onkolog

Choroby układu moczowego u kobiet i moczowo-płciowego u mężczyzn są powodem do odwiedzenia urologa. Zajmuje się on diagnozowaniem chorób i wad, leczy je nie tylko farmakologicznie, ale i operacyjnie. Urolog powinien dysponować dodatkową wiedzę z zakresu onkologii, nefrologii, ginekologii i chirurgii.   Nie tylko..

więcej

 
Serce to pompa, podtrzymująca nasze życie. Zdrowe serce, to zdrowe życie. Kiedy jednak coś nie gra, to najlepiej skorzystać z pomocy kardiologa. Zajmuje się on profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego.   Choroby serca to choroby cywilizacyjne naszych czasów. Nie..

więcej

 
Dzięki osiągnięciom technologicznym, nasze życie wydłuża się coraz bardziej, dłużej narażeni jesteśmy na działanie szkodliwych czynników, a co za tym idzie, atakują nas nowe choroby. Jedną z takich chorób, która niestety atakuje coraz częściej jest nowotwór. Rozpoznaniem oraz leczeniem..

więcej